ONE COMPANY  
ONE CULTURE    
   ONE LEADERSHIP 

.

AKTUELLT

Inspirationsföreläsningar
Vi erbjuder  föreläsningar och kortare workshops på aktuella teman inom ledarskapsutveckling. Bra start på en konferens, kick-off eller planeringsdagar.

INFORMATION
UTBILDNING

Vi erbjuder Utvecklande ledarskap (UL)  framtagen av Försvarshögskolan.
Du får förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt. Bli en hållbar ledare!

INFORMATION

VARFÖR OSS?

Vi är ett bolag med handplockade erfarenheter sammansatt till det bästa av olika världar för att Du som kund ska få ett skräddarsytt utbildningsprogram för att ditt företag ska nå nya, högre mål vare sig Du är medarbetare eller chef.

KONTAKT

 Vi är ONE LEADERSHIP

Vi utvecklar organisationer och företag inom våra huvudområden. Vi vill förstå Er organisations verksamhet, affärsmål och utmaningar för att Ni ska nå önskat resultat i utvecklingsinsatsen. Vi har ett stort engagemang i våra uppdrag och har en nära kontakt med våra uppdragsgivare. Vi har lång erfarenhet och är specialister inom  ledarskapsutveckling. Vi skräddarsyr våra utvecklingsinsatser och bygger program för både erfarna och nya chefer. Andra områden är utveckling av värderingsstyrda företagskulturer, förändringsledning d v s gå från ord till handling, ledningsgruppsarbete och teamutveckling, kommunikation och coaching. 

LEDARSKAP

Vi hjälper Dig att leda på olika nivåer anpassade till situation, företag och medarbetare vare sig Du är ny i rollen som chef eller redan en erfaren ledare som är öppen för att utvecklas.

FÖRETAGSKULTUR

Stödjer era värderingar organisationens strategiska arbete? Skapa en framgångsrik företagskultur där alla trivs, känner meningsfullhet och att de kan bidra till organisationens utveckling och affärsmål.

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Nyckeln till förändring inom en organisation är att skapa en vilja till förändring.  Du behöver öppna upp en medvetenhet och skapa delaktighet med dina medarbetare, vi visar Dig hur.

LEDNINGSGRUPP OCH TEAM

”Ensam blir aldrig stark”.  Som ledare ska du leda och få gruppens alla olikheter att komplettera varandra. Skapa resultat genom att upptäcka varandras kompetenser genom kommunikation och samarbete. 

HÅLLBART LEDARSKAP

För att leverera på organisationens, gruppens, kundernas och samhällets förväntningar. Hitta balansen i att prestera bra, känna motivation och må bra på ett hållbart sätt.

DISTANSLEDARSKAP

Dagens ledare behöver kunna skapa och leda högpresterande team bestående av människor från olika regioner, vara skickliga på att kunna leda på distans och ha en förståelse för olika kulturer.

EMOTIONELL INTELLIGENS

Forskningen visar att emotionell
intelligens är dubbelt så viktigt än IQ för
att nå framgång som ledare.

COMPASSION I LEDARSKAPET

Leda och utveckla teamet mot målen
genom personlig integritet, ödmjukhet
och öppenhet för andras perspektiv.

Metoder och verktyg

Här nedan får Du en inblick i vad vi kan erbjuda för olika typer av verktyg, metoder  och koncept som vi kan utgå ifrån när vi designar våra workshops och utbildningar. 

WALLBREAKERS™ OCH BRIDGEBUILDERS™

Gamification

Träna ledarskap genom gamification. Led en organisation genom en förändringsprocess. Wallbreakers; Nordicon har förlorat sin största kund och har nu blivit uppköpt av ett internationellt bolag. Din utmaning är att leda den nya organisationen och få med dig alla människor samt implementera nya arbetsmetoder och processer. BridgeBuilders; led team på distans med kulturella olikheter och få dem självgående och målfokuserade. 

Vill Du veta mer om respektive område?

THE POWER OF ONE

Våra värderingar

Vi vet kraften i att förankra och leva värderingar och arbetar därför med dem som utgångspunkt i våra uppdrag.

Utmanar

Vi utmanar och väcker drivkraft för att möjliggöra nya lösningar och att Du som uppdragsgivare ska gå utanför det invanda. Vi ställer frågor som ger perspektiv, lyssnar och inspirerar. 

Skapa Värde

Vi utvecklar förståelsen för vad som skapar värde och kundnytta, vilket ställer krav på ledarskap och medarbetarskap. Det bidrar till utveckling samt fokus på mål och resultat.

Engagerar

Vi hjälper till med att tydliggöra syfte, riktning och hur verksamheten skapar skillnad. Det ger engagemang och skapar förutsättningar för personlig motivation och organisatorisk framgång.

Tillit och Förtroende

Vi har en stark tro på organisationers och individers förmåga att bygga en kultur som baseras på tillit vilket ger framgångsrika samarbeten internt, med kunder och olika samarbetspartners.

Om inte nu, när?

Team

Här ser Du våra motiverade och engagerade ledarskapskonsulter som förenar sina kompetenser för att Du ska nå dina affärsmål. De bidrar starkt med sina nyckelkompetenser och erfarenhet till att driva utveckling för att just ditt bolag ska lyckas.

Christina Kumlin

Senior Ledarskapskonsult & Partner

christina.kumlin@oneleadership.se
+46 70-617 90 25 

Jens Hector

Senior Ledarskapskonsult & Partner

jens.hector@oneleadership.se
+46 70-351 51 89

Patrik Andersson

Senior Organisationskonsult & Partner

patrik.andersson@oneleadership.se 
+46 73-505 42 33

Marie Jörgensen

Senior Ledarskapskonsult & Försäljning

marie.jorgensen@oneleadership.se
+46 76-555 77 53

Madeleine Kumlin

Project Administrator & Event Manager

madeleine.kumlin@oneleadership.se 
+46 70-565 96 66

– Vill du bli vår nya kollega?

-Vi söker alltid spännande individer att samarbeta med, är Du vår nästa? 

info@oneleadership.se

Vill du jobba med oss?

Kontakt

Helio Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 17, 111 57 Stockholm, Sweden

  Hitta till oss

  Adress:

  Helio Hitechbuilding, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm

  Mobil:

  +46 706179025

  LinkedIn: