Story

ONE LEADERSHIP

ONE STORY

”Hur vi blev One”

Den kreativa, glädjefyllda men samtidigt lugna känsla som uppstår när tre personer möts med tre olika erfarenheter, tre olika infallsvinklar och som ändå bottnar i en gemensam syn och värdegrund kring vad som behöver göras med ledarskapet, det är magi.
Det var precis den magin som uppstod när Christina, Patrik och Jens tog sin första kopp kaffe tillsammans för att diskutera vad som händer med ledarskapet i samhällets olika organisationer och hur människor som arbetar i dessa företag påverkas.
Det de kom fram till under fikan var en gemensam samsyn kring vad som kan göras för att få människor att känna engagemang till sitt jobb och att vilja bidra till sin organisations bästa.
Det blev starten till att bilda bolaget One Leadership. Målet är att få ALLA i hela företaget att tillsammans skapa något bättre.

Tillsammans blev vi ONE.

”One Company, One Culture, One Leadership”